PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực chì kẽm Bó Nặm, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Thông báo số 137/TB-STNMT về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực chì kẽm Bó Nặm, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể như sau:

Tên tổ chức, cá nhân đầu tiên nộp hồ sơ: Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;

Loại khoáng sản: Chì kẽm;

Vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản: Bó Nặm, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn;

Diện tích: 10 ha (có tọa độ tại phụ lục kèm theo).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khu vực khoáng sản nêu trên đến hết ngày 29/10/2022 của các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu./.

Thu Cúc (tổng hợp)