Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẮC KẠN

(Cập nhật lúc: 16/10/2018 08:30:56 )

Thành phần Ban Biên tập:

1. Trưởng ban: Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Vũ Đức Chính, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Phó Trưởng ban: Bà Hà Thị Ngần, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

4. Các thành viên:

- Ông Lèng Văn Chiến, Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Công Thương;

- Ông Hoàng Đức Chí, Tổng Biên tập Báo Bắc Kạn;

- Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

- Ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Bà Hoàng Thị Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Hoàng Kim Duy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Đặng Quang Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- Ông Lê Văn Thế, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Hà Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Nguyễn Tiến Cương, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Ông Hoàng Thanh Oai, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Đoàn Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Lục Đại Lượng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn;

- Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

5. Thư ký Ban Biên tập: Bà Lưu Thị Thuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Công báo - Tin học Bắc Kạn.

Nhiệm vụ của Ban Biên tập:

Ban Biên tập, Trưởng Ban Biên tập thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn.

Hương Lan
Sign In