Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH 68 THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(Cập nhật lúc: 01/08/2019 09:15:27 )

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH 68

Mã số doanh nghiệp: 4700268024 

Ngày thành lập: 18/8/2017

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ Thác Giềng, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, ttỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: VŨ QUÝ SỬU.

Nội dung thay đổi:

Thông tin cũ: Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: Lê Ngọc Minh.

Thông tin mới: Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: Vũ Quý Sửu.

Ngày cấp đăng ký thay đổi: 13/6/2019./.

Sign In