Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Mã số doanh nghiệp: 4700272630 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 01/10/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: NGUYỄN VĂN HẬU Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12, phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Điện thoại: 02093880999

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700272687 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 04/10/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: ĐINH THỊ MAI PHƯƠNG Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 144, tổ 2, phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Điện thoại: 0915204154

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700272775 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 11/10/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: NGUYỄN DUY PHONG Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 9A, phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Điện thoại: 0913068686

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700272782 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 11/10/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: BÙI CAO ĐÔNG Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 419, tổ 9A, phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Điện thoại: 0964976789

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700272817 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 11/10/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: NGUYỄN VĂN QUÂN Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 11C, phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Điện thoại: 0983380668

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700272849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 15/10/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: PHẠM VĂN ANH Địa chỉ trụ sở chính: Lô F5, Khu công nghiệp, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700272260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 29/8/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: PHẠM VĂN THOA Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nà khe, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700272454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 13/9/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: HOÀNG NGỌC TIỀN Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700272486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 17/9/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: NGUYỄN HỮU ĐÍNH Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nà Tải, xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700272574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 26/9/2018. Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: LÊ ĐÌNH CƯỜNG Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nà Khe, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In