Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Mã số doanh nghiệp: 4700269980 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 12/02/2018. Người đại diện theo pháp luật Họ và tên: Nguyễn Danh Lãm Địa chỉ trụ sở chính: Phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700269973 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 12/02/2018. Chủ doanh nghiệp Họ và tên: Hoàng Thị Nguyệt Oai

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700269797 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 26/01/2018. Chủ doanh nghiệp: Họ và tên: Thái Văn Cường Địa chỉ trụ sở chính: Tổ nhân dân Già Dìa, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Điện thoại: 0869507888

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700269243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 15/12/2017.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700269028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 01/12/2017.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700269236 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 15/12/2017.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700269035 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 01/12/2017.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700268810 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 8/11/2017.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700268828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 8/11/2017.

Xem tiếp


Mã số doanh nghiệp: 4700268698 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 24/10/2017.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In