Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tỉnh Bắc Kạn giao 35,659 tỷ đồng vốn đầu tư từ ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) năm 2019 (đợt 2) để thực hiện các dự án

(Cập nhật lúc: 12/08/2019 16:36:58 )

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết dịnh số 1304/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) năm 2019 (đợt 2), với tổng số vốn là 35,659 tỷ đồng, để thực hiện 05 danh mục dự án: Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả với số vốn là 7 tỷ đồng; Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương vốn vay WB (LRAMP)-Hợp phần đường là 8 tỷ đồng; Sửa chữa và nâng cao an toàn đập là 5 tỷ đồng;Chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (do IFAD tài trợ) là 4,899 tỷ đồng; Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc-thị xã Bắc Kạn (giai đoạn II) là 10,760 tỷ đồng.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Giao thông Vận tải, UBND thành phố Bắc Kạn, Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Điều phối dự án "Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ" thực hiện quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn vốn được giao theo đúng quy định hiện hành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, gửi tiến độ giải ngân vốn về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện phân bổ 18 tỷ đồng vốn đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018( 12/08/2019 16:33:42)

UBND tỉnh cấp tạm ứng kinh phí thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019 ( 12/08/2019 16:31:11)

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đề nghị hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị ghi âm, ghi hình tại phòng hỏi cung cho các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 16:30:15)

Tỉnh Bắc Kạn xuất Quỹ phòng, chống thiên tai cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực công tác tham mưu phòng, chống thiên tai năm 2019( 12/08/2019 16:28:24)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn cấp bổ sung kinh phí để thực hiện sắp xếp các xã chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 16:27:22)

Quỹ phát triển Đất, Rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn quyết định ứng vốn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị, Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn( 12/08/2019 16:25:57)

Phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án: Ứng dụng KH&CN trong trồng rừng gỗ lớn, hỗn loài, đa mục đích nhằm tăng năng suất, giá trị sản phẩm lâm nghiệp ( 12/08/2019 16:25:18)

Phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án xây dựng mô hình trồng cây dẻ ván tại huyện Ngân Sơn ( 12/08/2019 16:24:25)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 05/8 đến ngày 09/8/2019( 12/08/2019 14:06:12)

Phê duyệt danh sách nhân sự của các Sở, Ban, Ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 10:09:49)

Sign In