Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn chỉ đạo thu ngân sách và các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 10/04/2019 14:11:58 )

Năm 2019, Bắc Kạn phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 700.000 triệu đồng, trong đó: Sản xuất kinh doanh là 476.500 triệu đồng (gồm: khoáng sản 150.000 triệu đồng, xây dựng cơ bản 65.000 triệu đồng, Thương mại, dịch vụ 66.000 triệu đồng, sản xuất kinh doanh khác 85.000 triệu đồng, thuế bảo vệ môi trường 110.500 triệu đồng); các khoản thu về đất là 81.900 triệu đồng; thu thuế thu nhập cá nhân, phí, lệ phí và thu khác ngân sách 123.600 triệu đồng; Thu xổ số kiến thiết là 15.000 triệu đồng; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 3.000 triệu đồng. Cụ thể từ quý: Quý I thu đạt 178.500 triệu đồng, quý II thu đạt 171.000 triệu đồng, quý III thu đạt 170.000 triệu đồng, quý IV thu đạt 180.500 triệu đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 29/3/2019 chỉ đạo Ngành thuế, các Sở, Ngành, địa phương triển khai đồng bộ giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, chỉ đạo các Ngành phối hợp với chính quyền địa phương thu đúng, thu đủ và thu kịp thời nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao, góp phần đảm bảo cân đối thu-chi ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ngành Thuế chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành và các địa phương thường xuyên theo dõi báo cáo tình hình thu ngân sách theo Kế hoạch, nếu có biến động bất thường ảnh hưởng bất lợi phải kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn phấn đấu hoàn thành Kế hoạch thu ngân sách đã đề ra.

 Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Mai Lan

Tin bài mới:


Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2019( 09/04/2019 15:29:18)

Phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen( 09/04/2019 15:26:46)

Ban hành Kịch bản tăng trưởng theo từng quý năm 2019, tỉnh Bắc Kạn( 09/04/2019 15:25:37)

Ban hành hướng dẫn Chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/04/2019 14:32:11)

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/04/2019 14:25:20)

Chỉ đạo việc tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí đăng phát ( 08/04/2019 14:23:36)

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/04/2019 14:22:54)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2019( 08/04/2019 14:00:00)

Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019( 08/04/2019 10:24:03)

Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức đăng cai Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I, năm 2019( 05/04/2019 10:28:01)

Sign In