Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(Cập nhật lúc: 02/12/2019 16:38:23 )

Ngày 28/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 6647/UBND-NCPC triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo đó, để triển khai thực hiện Nghị định, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố truy cập Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ để nghiên cứu, triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Giao Công an tỉnh làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (cơ quan Thường trực); phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Nghị định.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiêm vụ của ngành; phối hợp với các Sở, Ngành liên quan trong công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện Nghị định./.

Minh Hiệp

Tin bài mới:


Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019( 02/12/2019 15:04:54)

Đầu tư xây dựng Đài tưởng niệm các liệt sĩ TNXP hy sinh tại hồ Tân Minh, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới( 29/11/2019 16:32:50)

Phê duyệt nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh, mở rộng xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn giai đoạn 2020 - 2030, định hướng đến năm 2040( 29/11/2019 11:03:26)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại buổi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT254( 29/11/2019 09:10:40)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp đôn đốc thu ngân sách nhà nước năm 2019( 29/11/2019 09:08:33)

Thông báo giải quyết các điểm vướng mắc liên quan đến địa giới hành chính tại thành phố Bắc Kạn trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án 513 ( 29/11/2019 09:01:22)

Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 28/11/2019 16:55:44)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương ( 28/11/2019 16:23:33)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ ( 28/11/2019 15:39:40)

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn( 28/11/2019 14:49:30)

Sign In