Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 30/11/2018 09:00:44 )

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) xây dựng CQĐT tỉnh Bắc Kạn, ngày 29/11/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 2015/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung, tiêu chí đánh giá được thực hiện trên 2 mặt là: Điều kiện sẵn sàng CQĐT; kết quả CQĐT.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ CQĐT các cấp được thực hiện bằng phương pháp chấm điểm đối với các tiêu chí; xếp hạng theo 04 mức độ: Mức I, Mức II, Mức III và Mức IV.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, triển khai và thẩm định phiếu đánh giá Bộ tiêu chí; trình UBND tỉnh xem xét ban hành kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ CQĐT của cơ quan nhà nước của tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố đưa kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ CQĐT là một tiêu chí đánh giá công tác thi đua khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã; tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hằng năm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Xem chi tiết tại đây./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


UBND tỉnh chỉ đạo điều hành thực hiện ngân sách cuối năm 2018( 30/11/2018 08:59:13)

Tăng cường sử dụng Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ( 29/11/2018 10:29:43)

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh( 29/11/2018 09:09:09)

Hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020( 29/11/2018 09:08:08)

Đính chính về thể thức và kỹ thuật trình bày tại một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh( 29/11/2018 09:05:30)

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ( 27/11/2018 15:03:18)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018( 26/11/2018 10:27:23)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:45:46)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:44:10)

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:42:21)

Sign In