Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành danh mục đập, hồ chứa nước lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 05/06/2019 16:36:40 )

Theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có 34 hồ chứa nước; trong đó có 10 hồ chứa nước lớn; 09 hồ chứa nước vừa; 15 hồ chứa nhỏ; 01 đập dâng vừa; 02 đập dâng nhỏ.

Việc phân loại này được căn cứ theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Khẩn trương triển khai sản xuất vụ mùa( 05/06/2019 16:33:02)

Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019( 05/06/2019 16:31:19)

Phê duyệt Kế hoạch và kinh phí thực hiện Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2019( 05/06/2019 14:40:29)

Ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2019( 05/06/2019 14:38:45)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 05/06/2019 14:34:37)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 27/5 đến ngày 31/5/2019( 03/06/2019 14:19:54)

Quy định quản lý, sử dụng biển “xe hộ đê” và “cờ hiệu, biển ưu tiên” làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 31/05/2019 16:01:21)

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và Xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 31/05/2019 15:49:33)

Điều chỉnh chỉ tiêu giáo dục đào tạo trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019( 31/05/2019 15:16:54)

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn( 31/05/2019 11:05:35)

Sign In