Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 30/11/2018 09:07:45 )

Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải vừa ký Quyết định số 2034/QĐ-UBND về ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, có 09 danh mục thuộc Dịch vụ y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu; 08 danh mục thuộc Dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; 02 danh mục thuộc Dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định; 02 danh mục thuộc Dịch vụ giám định; 06 danh mục thuộc Các dịch vụ do nhà nưc bảo đảm theo các chương trình mục tiêu và 6 danh mục Dịch vụ y tế khác.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế giao nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc; xem xét, quyết định việc giao nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công cho các cơ sở y tế ngoài công lập theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại đây./.

Bích Huệ
Sign In