Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Kế hoạch duy trì các mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020”, năm 2019

(Cập nhật lúc: 13/03/2019 09:15:49 )

Ngày 05/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020” đã ký ban hành Kế hoạch số 100/KH-BCĐ về duy trì các mô hình điểm Đề án năm 2019.

     Theo đó, các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình;tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân thay đổi hành vi trong hôn nhân và và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; in ấn, phát hành tờ gấp tuyên truyền các biện pháp “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”; hoạt động chỉ đạo quản lý, kiểm tra đánh giá, sơ kết thực hiện Mô hình được tiếp tục triển khai thực hiện tại11 mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020” gồm các xã: Bình Trung (huyện Chợ Đồn); Bộc Bố, Giáo Hiệu, Bằng Thành, Cao Tân, Cổ Linh, Công Bằng (huyện Pác Nặm); Cốc Đán, Thượng Quan (huyện Ngân Sơn); Vũ Loan, Lương Thượng (huyện Na Rì).

Kinh phí duy trì các mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020”, năm 2019 được sử dụng từ nguồn kinh phí được giao tại Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

         Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Hồng Nhung
Sign In