Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

(Cập nhật lúc: 10/09/2019 14:45:57 )

Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo định kỳ xác định thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở từng địa phương phục vụ công tác đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019; qua đó phân tích, thống kê lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các chiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin) để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2019; đồng thời cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý theo quy định.

Theo Kế hoạch nêu trên, Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh được giao chủ trì tổ chức thực hiện và hướng dẫn triển khai Kế hoạch.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Minh Huyền

Tin bài mới:


Kế hoạch dự Tết Trung thu và tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu 2019( 10/09/2019 14:42:03)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai Chỉ thị của Bộ Tài chính về tăng cường công tác thu ngân sách và công tác quản lý thuế năm 2019( 10/09/2019 14:39:23)

UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn năm 2019 tỉnh Bắc Kạn( 10/09/2019 14:36:57)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020( 10/09/2019 14:28:34)

Ba Bể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị thị trấn Chợ Rã( 10/09/2019 14:15:03)

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ ( 10/09/2019 14:09:53)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban công tác tháng 8/2019( 09/09/2019 16:40:36)

Kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại 14 địa phương, đơn vị( 09/09/2019 16:36:20)

Thực hiện kiến nghị của HĐND tỉnh về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020( 09/09/2019 16:34:57)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thông báo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được bổ sung cho Chương trình 135( 09/09/2019 16:15:32)

Sign In