Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 10/07/2019 09:37:08 )

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 388/KH-UBND về thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là nhằm củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, đáp ứng theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa, từng bước hướng tới hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Đa dạng hóa các phương thức, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo hướng đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non trong khu vực và quốc tế; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào học lớp một; phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Kế hoạch đã đề ra mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2018 – 2020 và giai đoạn 2021 – 2025 với 10 nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Bích Huệ
Sign In