Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

(Cập nhật lúc: 30/11/2018 09:09:39 )

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 theo đúng lộ trình của Chính phủ, đảm bảo 100% các hộ gia đình có máy thu hình trên địa bàn tỉnh xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau; ngày 28/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định số 2007/QĐ-UBND).  

Mục tiêu yêu cầu của Kế hoạch là phải chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh từ công nghệ tương tự (analog) sang công nghệ số (số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình) theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình. Mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất nhằm phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của người dân và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Theo lộ trình Kế hoạch, trong năm 2019, sẽ tổ chức các hội nghị chuyên đề về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất để nâng cao nhận thức và khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia thực hiện; tổ chức tập huấn, thống kê số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số; đến năm 2020 sẽ triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số (mặt đất/vệ tinh) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cùng với đó, từ quý II năm 2019 đến hết năm 2020, sẽ tổ chức sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; đào tạo, sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất...

Bích Huệ
Sign In