Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Kịch bản tăng trưởng theo từng quý năm 2019, tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 09/04/2019 15:25:37 )

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kịch bản tăng trưởng theo từng quý năm 2019 (tại Quyết định số 525/QĐ-UBND).

Trên cơ sở kết quả ước thực hiện năm 2018, mục tiêu phát triển đặt ra năm 2019 và dự báo tình hình kinh tế xã hội, lạm phát, giá cả năm 2019, tăng trưởng kinh tế cả năm 2019 của tỉnh Bắc Kạn dự kiến đạt 6,8%; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng 3,8%; khu vực công nghiệp – xây dựng dự kiến tăng trưởng 8,8%; khu vực dịch vụ tăng trưởng 7,9%.

Để đạt được mục tiêu và đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong từng quý theo kịch bản năm 2019, UBND tỉnh đã đưa ra các giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, công nghiệp; yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được phân công, cập nhật tình hình và chủ động có giải pháp phù hợp, phấn đấu thực hiện được mục tiêu đề ra cho từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm đạt được mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện từng chỉ tiêu theo kịch bản hàng quý, nếu có sự biến động ảnh hưởng bất lợi phải kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Ban hành hướng dẫn Chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/04/2019 14:32:11)

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/04/2019 14:25:20)

Chỉ đạo việc tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí đăng phát ( 08/04/2019 14:23:36)

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/04/2019 14:22:54)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2019( 08/04/2019 14:00:00)

Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019( 08/04/2019 10:24:03)

Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức đăng cai Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I, năm 2019( 05/04/2019 10:28:01)

UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện cập nhật số liệu biến động công trình cấp nước sạch nông thôn; tài sản hạ tầng giao thông đường bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công( 04/04/2019 14:51:42)

Bắc Kạn thực hiện ấn định thuế khai thác khoáng sản năm 2019( 04/04/2019 14:50:34)

Tổ chức Kinderhilfe-Cộng hoà liên bang Đức tài trợ kinh phí nuôi dưỡng trẻ em mồ côi( 04/04/2019 14:43:38)

Sign In