Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 06/12/2018 15:48:22 )

Ngày 03/12/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng - Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã ký ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định số 2062/QĐ-BBT).

Nội dung Quy chế quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút được tạo lập từ ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý đối với các tác phẩm được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn.

Đối tượng áp dụng Quy chế này bao gồm:

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, biên tập viên, quản trị hệ thống, các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến tác phẩm, xuất bản phẩm;

Đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao gồm: Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được Cổng TTĐT tỉnh sử dụng; lãnh đạo Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh, biên tập viên, bộ phận gián tiếp thực hiện Cổng TTĐT và những người tham gia thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm; người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin, tạo lập dữ liệu trên Cổng TTĐT./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Đôn đốc triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố( 06/12/2018 15:23:24)

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn( 30/11/2018 17:02:39)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 30/11/2018 17:01:18)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018( 30/11/2018 16:39:31)

Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019( 30/11/2018 13:51:53)

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 ( 30/11/2018 09:09:39)

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn ( 30/11/2018 09:07:45)

Giao gần 4 tỷ đồng cho huyện Ngân Sơn để thực hiện Chương trình 30a năm 2018( 30/11/2018 09:03:31)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đến ngày 25/12/2018 phải hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước ( 30/11/2018 09:02:32)

Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Bắc Kạn( 30/11/2018 09:00:44)

Sign In