Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Quy định về đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

(Cập nhật lúc: 14/05/2019 16:52:54 )

Ngày 10/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của cá nhân làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Quy định gồm 5 Chương, 13 Điều, trong đó quy định cụ thể về điều kiện, thủ tục công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng của đề tài nghiên cứu khoa học; thẩm quyền và trình tự xét công nhận; các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Điều lệ Hội Y - Dược học tỉnh Bắc Kạn( 14/05/2019 16:50:03)

Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn( 14/05/2019 16:49:05)

Kế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019( 14/05/2019 16:40:41)

Cập nhật mã định danh các cơ quan, đơn vị trao đổi văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành năm 2019( 13/05/2019 16:54:52)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019( 13/05/2019 16:44:26)

Ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động cho thiếu nhi hè năm 2019( 13/05/2019 16:08:31)

Thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 13/05/2019 16:07:43)

Ban hành Kế hoạch hành động về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 - 2025( 13/05/2019 16:03:58)

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh( 13/05/2019 09:17:14)

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng( 13/05/2019 08:16:11)

Sign In