Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Cấp bổ sung kinh phí để thực hiện khai quật mộ Thanh niên xung phong tại thôn Nà Coóc, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới

(Cập nhật lúc: 23/05/2020 10:57:34 )

Ngày 13/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 835/QĐ-UBND cấp bổ sung 96.085.000 đồng từ nguồn chi quản lý hành chính tỉnh điều hành năm 2020 cho các đơn vị, địa phương để thực hiện khai quật mộ Thanh niên xung phong tại thôn Nà Coóc, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, trong đó: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 8.700.000 đồng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 33.120.000 đồng; Công an tỉnh 3.508.000 đồng; UBND huyện Chợ Mới: 47.817.000 đồng; UBND huyện Bạch Thông: 2.940.000 đồng.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các đơn vị, địa phương được cấp kinh phí có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được cấp đúng theo quy định hiện hành.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020( 23/05/2020 10:56:44)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh( 23/05/2020 10:55:57)

Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 23/05/2020 10:55:20)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo chuẩn bị nội dung xây dựng định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021-2025( 23/05/2020 10:54:18)

Điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, kinh phí đã giao cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn và Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn sang Trường Cao đẳng Bắc Kạn( 23/05/2020 10:53:20)

Cấp kinh phí cho các đơn vị để thu hồi các khoản tạm ứng cho vay ngân sách tỉnh và hoàn trả nguồn cải cách tiền lương theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước( 23/05/2020 10:52:30)

Cấp bổ sung kinh phí cho UBND huyện Chợ Mới để thực hiện hỗ trợ cho đối tượng hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ( 23/05/2020 10:48:39)

Phê duyệt kinh phí giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ (đợt nghỉ 01/5, 01/6 và 01/7 năm 2020)( 23/05/2020 10:47:20)

Cấp bổ sung kinh phí để xử lý bom còn sót lại sau chiến tranh tại thôn Bó Pết, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn( 23/05/2020 10:46:25)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của HĐND tỉnh về phân bổ chi tiết vốn vay, vốn viện trợ ( 23/05/2020 10:45:19)

Sign In