Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Cấp bổ sung kinh phí (đợt 2) cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 23/05/2020 11:00:57 )

Ngày 07/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND cấp bổ sung 1.218.000.000 đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2020 cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để hỗ trợ cho người dân trên địa bàn tỉnh (thân nhân người có công với cách mạng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức hàng tháng) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được cấp đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, phê duyệt danh sách thân nhân người có công với cách mạng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hỗ trợ. Trường hợp cùng một đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng tính chất (hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19), UBND các huyện, thành phố chỉ thực hiện chi trả một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để có cơ sở thu hồi kinh phí còn dư.

         Khẩn trương thực hiện chi trả cho các đối tượng trên; tổng hợp, báo cáo số đã thực chi có xác nhận của Kho bạc Nhà nước cùng cấp, gửi Sở Tài chính tổng hợp chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí.

Sau khi nhận được báo cáo của UBND các huyện, thành phố, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính cấp hỗ trợ kinh phí cho tỉnh. Sau khi được Bộ Tài chính cấp kinh phí, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh hoàn trả nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh theo đúng quy định.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Cấp kinh phí cho các đơn vị để thực hiện trả nợ quyết toán các công trình( 23/05/2020 11:00:03)

Giao kế hoạch vốn cho Dự án bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ba Bể, huyện Ba Bể( 23/05/2020 10:59:13)

Phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn( 23/05/2020 10:58:23)

Cấp bổ sung kinh phí để thực hiện khai quật mộ Thanh niên xung phong tại thôn Nà Coóc, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới( 23/05/2020 10:57:34)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020( 23/05/2020 10:56:44)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh( 23/05/2020 10:55:57)

Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 23/05/2020 10:55:20)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo chuẩn bị nội dung xây dựng định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021-2025( 23/05/2020 10:54:18)

Điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, kinh phí đã giao cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn và Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn sang Trường Cao đẳng Bắc Kạn( 23/05/2020 10:53:20)

Cấp kinh phí cho các đơn vị để thu hồi các khoản tạm ứng cho vay ngân sách tỉnh và hoàn trả nguồn cải cách tiền lương theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước( 23/05/2020 10:52:30)

Sign In