Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chỉ đạo tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID -19

(Cập nhật lúc: 01/04/2020 17:46:25 )

Ngày 01 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1706/UBND-VXNV chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID -19. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí cho các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, đặc biệt là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp: Vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn, đảm bảo kịp thời hàng ngày và khi cần; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung trong việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải.

Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng quy định; không sử dụng lại đối với khẩu trang sử dụng một lần./.

Hồng Nhung

Tin bài mới:


Triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”( 01/04/2020 11:16:30)

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/04/2020 11:11:08)

Chỉ đạo thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19( 01/04/2020 11:03:48)

Kế hoạch Điều tra xã hội học Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020( 01/04/2020 10:59:31)

Chỉ đạo triển khai giải pháp họp trực tuyến qua hệ thống phần mềm VNPT Meeting( 31/03/2020 17:27:47)

Chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ( 31/03/2020 17:23:05)

UBND tỉnh chỉ đạo tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch( 31/03/2020 17:15:36)

Kết quả tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX( 31/03/2020 14:54:31)

Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020( 31/03/2020 14:44:27)

Tiếp tục cải thiện điểm số và nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) năm 2020( 31/03/2020 14:42:25)

Sign In