Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019

(Cập nhật lúc: 30/11/2018 13:51:53 )

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 01/11/2018 về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyển quân năm 2019 thực hiện theo phương châm “tuyển người nào chắc người đó”

Tại Chỉ thị, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Các văn bản, quy định trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, bảo đảm chất lượng; Thực hiện các khâu tuyển chọn đúng quy trình, quy định của Nhà nước; Kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp tổ chức tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 trên địa bàn tỉnh./.

Thu Trang

Tin bài mới:


Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 ( 30/11/2018 09:09:39)

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn ( 30/11/2018 09:07:45)

Giao gần 4 tỷ đồng cho huyện Ngân Sơn để thực hiện Chương trình 30a năm 2018( 30/11/2018 09:03:31)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đến ngày 25/12/2018 phải hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước ( 30/11/2018 09:02:32)

Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Bắc Kạn( 30/11/2018 09:00:44)

UBND tỉnh chỉ đạo điều hành thực hiện ngân sách cuối năm 2018( 30/11/2018 08:59:13)

Tăng cường sử dụng Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ( 29/11/2018 10:29:43)

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh( 29/11/2018 09:09:09)

Hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020( 29/11/2018 09:08:08)

Đính chính về thể thức và kỹ thuật trình bày tại một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh( 29/11/2018 09:05:30)

Sign In