Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp K27 Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 07/11/2019 11:00:28 )

Ngày 31/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã ký Quyết định số 2098/QĐ-UBND cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp K27 Bắc Kạn.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 11B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp K27 Bắc Kạn có nhiệm vụ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề sửa chữa ô tô - trình độ sơ cấp.

  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp K27 Bắc Kạn chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019( 07/11/2019 10:47:45)

Công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 1398/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.( 07/11/2019 10:42:20)

Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020( 06/11/2019 16:17:01)

Tăng cường công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ ( 06/11/2019 16:06:26)

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vi Duy Tuyến giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế( 05/11/2019 16:16:48)

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”( 05/11/2019 16:15:59)

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hộ tịch, Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 02/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ( 05/11/2019 14:14:36)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019( 04/11/2019 14:29:50)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020( 01/11/2019 14:56:45)

Giao ông Đinh Quang Tuyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm nhiệm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải( 01/11/2019 14:28:29)

Sign In