Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đến ngày 25/12/2018 phải hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước

(Cập nhật lúc: 30/11/2018 09:02:32 )

Đây là một trong những nội dung yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp đôn đốc thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 ngày 21/11/2018.

Qua nghe kết quả thu – chi ngân sách 10 tháng đầu năm của các địa phương cho thấy, có một số khoản thu, chi còn đạt thấp và một số địa phương có số thu chưa đạt kế hoạch như: Chợ Đồn, Chợ Mới, Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã giao Cục Thuế tỉnh chủ động rà soát những khoản còn có thể thu để tập trung đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thu ngân sách hằng tuần.

Các huyện, thành phố chưa hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; những địa phương nào có khó khăn, vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết, phấn đấu đến ngày 25/12/2018, các địa phương hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2018.

Về chi ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; khẩn trương báo cáo các khoản nợ của địa phương về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu cho Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 30a, Chương trình 135; chỉ đạo Phòng tài chính - kế hoạch báo cáo thường xuyên tiến độ chi các nguồn kinh phí được giao đầu năm 2018 để điều hành giải ngân đạt kết quả cao nhất.

Nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh chi tiết tại Thông báo số 202/TB-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Bắc Kạn( 30/11/2018 09:00:44)

UBND tỉnh chỉ đạo điều hành thực hiện ngân sách cuối năm 2018( 30/11/2018 08:59:13)

Tăng cường sử dụng Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ( 29/11/2018 10:29:43)

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh( 29/11/2018 09:09:09)

Hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020( 29/11/2018 09:08:08)

Đính chính về thể thức và kỹ thuật trình bày tại một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh( 29/11/2018 09:05:30)

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ( 27/11/2018 15:03:18)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018( 26/11/2018 10:27:23)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:45:46)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:44:10)

Sign In