Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 14/01/2020 16:44:29 )

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa bàn hành Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết xem tại đây./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn( 14/01/2020 16:43:40)

Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn( 14/01/2020 15:25:59)

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định về cơ chế quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 ( 14/01/2020 15:06:42)

Ban hành quy định tài sản khác có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn ( 14/01/2020 15:03:37)

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tại buổi làm việc ngày 02 tháng 01 năm 2020( 14/01/2020 14:44:58)

Ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ( 14/01/2020 08:30:56)

Tạm dừng hoạt động của 02 Chốt kiểm dịch liên ngành tạm thời phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/01/2020 16:57:39)

Tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều( 13/01/2020 16:27:18)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020( 13/01/2020 14:58:31)

Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước đối với di tích quốc gia Hang Nà Mò, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn( 13/01/2020 09:12:34)

Sign In