Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 13/08/2019 15:23:14 )

Ngày 08/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó có 09 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính sửa đổi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính”.

(Địa chỉ truy cập: http://tthc.backan.gov.vn/Pages/guest/services.aspx).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đồng Thị Vân

Tin bài mới:


Thực hiện Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công( 13/08/2019 15:22:31)

Triển khai thực hiện Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025( 13/08/2019 15:21:30)

Thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính( 13/08/2019 15:17:26)

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”( 13/08/2019 15:08:19)

Chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020( 13/08/2019 15:08:19)

Phương án sản xuất vụ Đông năm 2019( 12/08/2019 16:42:55)

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên môn giúp việc thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 16:38:26)

Tỉnh Bắc Kạn giao 35,659 tỷ đồng vốn đầu tư từ ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) năm 2019 (đợt 2) để thực hiện các dự án( 12/08/2019 16:36:58)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện phân bổ 18 tỷ đồng vốn đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018( 12/08/2019 16:33:42)

UBND tỉnh cấp tạm ứng kinh phí thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019 ( 12/08/2019 16:31:11)

Sign In