Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 12/04/2019 15:08:37 )

Ngày 09/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 531/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó có 01 danh mục TTHC mới ban hành; 15 danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và 06 danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩmthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” (địa chỉ truy cập: http://tthc.backan.gov.vn/Pages/guest/services.aspx).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đồng Thị Vân
Sign In