Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 30/11/2018 17:02:39 )

Theo Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có 02 danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 08 danh mục thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựngvề việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” tại địa chỉ: http://tthc.backan.gov.vn.

Danh mục thủ tục hành chính xem chi tiết tại đây./.

Minh Hiệp

Tin bài mới:


Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 30/11/2018 17:01:18)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018( 30/11/2018 16:39:31)

Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019( 30/11/2018 13:51:53)

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 ( 30/11/2018 09:09:39)

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn ( 30/11/2018 09:07:45)

Giao gần 4 tỷ đồng cho huyện Ngân Sơn để thực hiện Chương trình 30a năm 2018( 30/11/2018 09:03:31)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đến ngày 25/12/2018 phải hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước ( 30/11/2018 09:02:32)

Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Bắc Kạn( 30/11/2018 09:00:44)

UBND tỉnh chỉ đạo điều hành thực hiện ngân sách cuối năm 2018( 30/11/2018 08:59:13)

Tăng cường sử dụng Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ( 29/11/2018 10:29:43)

Sign In