Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 09/07/2019 15:17:27 )

Ngày 05/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1131/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó có 01 danh mục TTHC Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thay thế thủ tục Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung chi tiết của TTHC được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính”(Địa chỉ truy cập: http://tthc.backan.gov.vn/Pages/guest/services.aspx).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đồng Thị Vân

Tin bài mới:


Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2019( 08/07/2019 15:54:33)

Thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/07/2019 15:24:24)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai đô thị( 08/07/2019 10:40:33)

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025( 08/07/2019 10:29:02)

Thủ tướng ban hành Chỉ thị về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019( 08/07/2019 10:27:11)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp đôn đốc thu ngân sách nhà nước năm 2019( 08/07/2019 10:25:07)

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại buổi kiểm tra thực địa và làm việc với UBND huyện Bạch Thông( 08/07/2019 10:06:20)

Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2025( 08/07/2019 08:46:20)

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh( 08/07/2019 08:37:47)

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn( 08/07/2019 08:36:07)

Sign In