Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công bố hiện trạng rừng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 25/03/2020 11:05:45 )

Ngày 23 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc công bố hiện trạng rừng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2019, tỉnh Bắc Kạn có tổng diện tích tự nhiên là 485.996 ha; diện tích đất có rừng là 371.949,9 ha, trong đó rừng tự nhiên là 274.086,2 ha, rừng trồng là 97.863,7 ha (diện tích rừng trồng đã thành rừng 80.366,2 ha, diện tích đã trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng là 17.497,5 ha).

Tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Bắc Kạn năm 2019 đạt 72,9%, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nông Cúc

Tin bài mới:


Tăng cường thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ( 25/03/2020 10:59:36)

Cấp bổ sung kinh phí cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh để thực hiện các Công trình khắc phục hậu quả thiên tai tháng 9 năm 2019( 25/03/2020 10:47:50)

Phân bổ chi tiết vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bắc Kạn năm 2020( 25/03/2020 10:46:35)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đánh giá kết quả một năm thi hành Luật Quản lý nợ công( 25/03/2020 10:44:19)

Thanh lý xe ô tô của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn( 25/03/2020 10:41:55)

Thanh lý xe ô tô của UBND huyện Chợ Đồn( 25/03/2020 10:41:03)

Phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2019 tỉnh Bắc Kạn( 25/03/2020 10:38:13)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuẩn bị báo cáo cho Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội( 25/03/2020 10:37:08)

Phê duyệt phương án hỗ trợ và cấp kinh phí cho UBND các huyện để chi hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại bởi mưa đá ngày 24 - 25/01/2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 25/03/2020 10:32:27)

Ban hành Kế hoạch thực hiện xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020( 24/03/2020 16:49:58)

Sign In