Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

(Cập nhật lúc: 13/03/2019 09:27:13 )

Thực hiện Công văn số 297/BNV-VTLTNN ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019,ngày 05/3/2019Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; phát huy vai trò của công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, tổ chức đạt hiệu quả cao; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức căn cứ kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; Có các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, quản lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, từng bước đưa công tác văn thư, lưu trữ hoạt động ổn định, khoa học, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật./.

Minh Hiệp

Tin bài mới:


Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn( 13/03/2019 09:25:27)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2019( 13/03/2019 09:21:43)

Ban hành Kế hoạch duy trì các mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020”, năm 2019( 13/03/2019 09:15:49)

Ban hành Kế hoạch đăng cai tổ chức Vòng bảng Giải Bóng chuyền Hạng A toàn quốc năm 2019( 13/03/2019 09:12:49)

Thành lập Ban Tổ chức đăng cai Vòng bảng Giải Bóng chuyền Hạng A toàn quốc năm 2019( 13/03/2019 09:11:25)

Thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ( 13/03/2019 09:07:08)

Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2019( 13/03/2019 08:57:21)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019( 11/03/2019 10:31:17)

Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 11/03/2019 08:35:08)

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 08/03/2019 10:15:23)

Sign In