Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người

(Cập nhật lúc: 07/11/2018 14:30:56 )

Với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

Ngày 02 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch 474/KH-UBND triển khai thực hiện Dự án“Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người”.

Nội dung của Kế hoạch là triển khai, thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến việc hướng dẫn, điều tra, xử lý tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người. Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người của hệ thống chính trị và cộng đồng; Tiếp nhận, phát hiện, đấu tranh triệt phá, điều tra, xử lý quyết liệt, kịp thời đối với các vụ án xâm hại trẻ em đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em, người chưa thành niên gây án nghiêm trọng, các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng có nguyên nhân từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người; Huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm: Đào tạo, tập huấn, khảo sát... phục vụ đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người.

Kế hoạch này thực hiện từ năm 2018 đến hết năm 2020 và được chia làm 02 giai đoạn. Giai đoạn I (2018) thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án Phòng, chống xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

Giai đoạn II (2019 - 2020) triển khai thực hiện kế hoạch Dự án Phòng, chống xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Dự án hằng năm. Cuối năm 2020, tiến hành tổng kết việc thực hiện Dự án giai đoạn 2018 - 2020./.

Minh Hiệp

Tin bài mới:


Công bố 16 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn( 07/11/2018 09:22:29)

Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn( 07/11/2018 09:18:02)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 29/10 đến ngày 02/11/2018( 05/11/2018 09:14:04)

Quy định về một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 31/10/2018 10:02:09)

Quy định quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Kạn( 31/10/2018 10:00:24)

Chủ động phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi( 31/10/2018 09:45:16)

Phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn( 31/10/2018 08:20:21)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tại cuộc họp đánh giá tình hình thu hoạch và bàn giải pháp chế biến, tiêu thụ dong riềng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018( 31/10/2018 08:18:30)

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội( 29/10/2018 16:46:51)

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm( 29/10/2018 16:44:36)

Sign In