Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đẩy nhanh tiến độ thu hồi, hoàn trả ngân sách nhà nước các khoản nợ phải thu đối với các dự án sau phê duyệt quyết toán

(Cập nhật lúc: 06/12/2018 15:51:47 )

Để đẩy nhanh tiến độ thu hồi nộp ngân sách nhà nước khoản nợ phải thu đối với các dự án đã quyết toán góp phần giảm nợ đọng xây dựng cơ bản và nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn đầu tư, ngày 03/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 6843/UBND-THVX yêu cầu:

Các Chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2433/UBND-THVX ngày 16/5/2018 về việc thu hồi, hoàn trả ngân sách nhà nước (NSNN) khoản nợ phải thu đối với dự án sau phê duyệt quyết toán.

Yêu cầu các Chủ đầu tư rà soát, phân loại các khoản nợ phải thu của các dự án đã thanh toán vượt so với số vốn quyết toán được phê duyệt; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện thu hồi nợ đối với các nhà thầu đang hoạt động và các nhà thầu đã phá sản, giải thể, ngừng hoạt động không có khả năng thu hồi.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu công bố công khai danh sách và địa chỉ các nhà thầu vi phạm không hoàn trả số tiền thanh toán vượt so với quyết toán và xử lý vi phạm khi tham gia thực hiện các gói thầu trên địa bàn tỉnh.

Không xem xét khen thưởng đối với các Chủ đầu tư xem nhẹ công tác thu hồi khoản thanh toán vượt so với quyết toán, ảnh hưởng tới số nợ đọng xây dựng cơ bản của tỉnh và làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư các dự án.

Giao Công an tỉnh phối hợp với các ngành liên quan thu thập hồ sơ, điều tra, làm việc với các Chủ đầu tư và doanh nghiệp cố tình chây ỳ, trốn tránh không thực hiện thu hồi, không nộp số tiền đã thanh toán vượt so với quyết toán.

Yêu cầu thời gian hoàn thành việc thu hồi, hoàn trả ngân sách nhà nước chậm nhất trong Quý I năm 2019./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Từ 0 giờ ngày 01/4/2019, tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh ( 06/12/2018 15:50:35)

Ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn( 06/12/2018 15:48:22)

Đôn đốc triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố( 06/12/2018 15:23:24)

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn( 30/11/2018 17:02:39)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 30/11/2018 17:01:18)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018( 30/11/2018 16:39:31)

Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019( 30/11/2018 13:51:53)

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 ( 30/11/2018 09:09:39)

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn ( 30/11/2018 09:07:45)

Giao gần 4 tỷ đồng cho huyện Ngân Sơn để thực hiện Chương trình 30a năm 2018( 30/11/2018 09:03:31)

Sign In