Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 17/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 3901/UBND-KTTCKT về việc triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Xem tiếp


UBND tỉnh vừa có Công văn hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị đối với những dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị sử dụng đơn giá dịch vụ công ích đô thị ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉn

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 3700/UBND-KTTCKT ngày 08/7/2019 chỉ đạo các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025.

Xem tiếp


Ngày 16/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành.

Xem tiếp


Ngày 18/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 428/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 17/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 3905/UBND-KTTCKT về việc thực hiện hướng dẫn tại Văn bản số 4178/HD-BNN-TY ngày 14/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Xem tiếp


Ngày 11/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 3798/UBND-KTTCKT về việc đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Xem tiếp


Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chợ, giúp cho hạ tầng thương mại được phát triển, khang trang, môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, hàng hóa ngày càng được đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp


Ngày 17/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 3916/UBND-KTTCKT về việc thực hiện Thông báo số 223/TB-VPCP ngày 28/6/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In