Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 16/01/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 75/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 tại Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 234/UBND-VXNV chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện việc tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí.

Xem tiếp


Ngày 16/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc phân bổ cho các huyện, thành phố số tiền 500 triệu đồng (Năm trăm triệu đồng) để thực hiện hỗ trợ đồng bào nghèo đón Tết Canh Tý năm 2020 từ nguồn tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ đã nộp vào thu ngân sách cấp tỉnh năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 17/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 262/UBND-KTTCKT về việc thực hiện Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem tiếp


Ngày 17/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 272/UBND-KTTCKT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý

Xem tiếp


Ngày 14/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 182/UBND-NCPC về việc tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 15/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải, Trưởng ban chỉ đạo 138 ký ban hành Kế hoạch số 24/KH-BCĐ về việc phát động phong trào thi đua “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Xem tiếp


Để tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê kè và khai thác cát, sỏi trái phép gây sạt lở bờ sông, suối trên địa bàn tỉnh, ngày 06/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 53/UBND-KTTCKT về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Xem tiếp


Nhằm thực hiện tốt công tác dự báo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, chủ động đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp


Ngày 03/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 24/UBND-KTTCKT về việc thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In