Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 15/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công; Công nhận xã đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn đến 2020”, năm 2018; Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi… là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019.

Xem tiếp


Ngày 05 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1045/UBND-NCPC về việc thực hiện Kế hoạch số 1756/KH-UBTP14 ngày 20/02/2019 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về giám sát “Việc chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự”

Xem tiếp


Ngày 14/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 237/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức kỹ thuật tạm thời để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, các mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Để thực hiện thống nhất việc sử dụng xe ô tô công trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 12/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 1189/UBND-KTTCK chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, Ngành, Đoàn thể, cơ quan Đảng; các Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; UBND các huyện, thành phố thực hiện

Xem tiếp


Ngày 11/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chẩu, định mức sử dụng xe ô tô công. Nghị định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại, xử lý xe ô tô, bao gồm: Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên dùng; xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước.

Xem tiếp


Ngày 08/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021”.

Xem tiếp


Ngày 07/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ra Thông báo số 43/TB-UBND Kết luận cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 28/2/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 321/QĐ-UBND Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn kỳ 2014 - 2018

Xem tiếp


Ngày 13/03/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In