Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5253/UBND-TH về việc hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Xem tiếp


Ngày 13/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 537/HD-UBND hướng dẫn các xã, phường, thị trấn phân bổ kinh phí cho các bộ phận, tổ chức từ năm 2020 trở đi

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn địa phương về công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 17 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1627/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các hợp tác xã tham gia mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, được hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 17 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1643/QĐ-UBND về việc sử dụng Quỹ dự trữ tài chính để thực hiện công tác phòng, chống bệnh DTLCP; cấp bổ sung kinh phí cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố để thực hiện hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh DTLCP đợt 2 năm 2019 (từ ngày 01/6/2019 đến hết ngày 31/7/2019).

Xem tiếp


Ngày 17/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1650/QĐ-UBND cấp bổ sung kinh phí cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình trồng cây dẻ ván tại huyện Ngân Sơn”, với số tiền là 398.920.000 đồng.

Xem tiếp


Ngày 16/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1625/QĐ-UBND ban hành mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống số đề và làm vé số giả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 17/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 5236/UBND-KTTCKT chỉ đạo Sở Tài chính căn cứ tiêu chuẩn, định mức về trang bị xe ô tô phục vụ công tác theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ, rà soát nhu cầu trang bị xe ô tô của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn và nguồn kinh phí mua xe ô tô trong năm 2019 và dự kiến năm 2020

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất Vườn ươm và cơ sở nhà, đất Trại giống cây trồng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, theo đó 04 Vườn ươm và 01 Trại giống điều chuyển cho địa phương quản lý sử dụng để phát huy hiệu quả.

Xem tiếp


Ngày 13/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1616/QĐ-UBND công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In