Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 12/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 440/KH-UBND về việc thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bắc Kạn 3 năm (2018-2020).

Xem tiếp


Ngày 16/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1733/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “phát triển 15.000 hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 05/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1670/QĐ-UBND về việc Thành lập Tổ công tác để tổng hợp hồ sơ, xây dựng báo cáo chi tiết việc quản lý, sử dụng đất của Lâm trường Ngân Sơn - Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn từ khi thành lập đến nay.

Xem tiếp


Ngày 02/10/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Lý Thái Hải – Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2018.Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã quán triệt các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ đã cam kết, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đặt ra trong năm 2018 và tổ chức thực hiện đúng tiến độ.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng, ngày 04/10/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch số 430/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2018-2021”, ngày 08/10/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 5606/UBND-NCKSTTHC lựa chọn và xác định 08 địa bàn trọng điểm để thực hiện Đề án

Xem tiếp


Ngày 02/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 423/KH-UBND nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22 tháng 3 năm 2018 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem tiếp


Ngày 05 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1668/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

Xem tiếp


Với mục tiêu hiến máu tình nguyện nhằm phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị những bệnh nhân cần phải truyền máu tại các bệnh viện, cơ cở y tế, giúp khắc phục tình trạng thiếu máu cấp cứu điều trị cho người bệnh; hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh do phải truyền máu, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, thể hiện tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn; Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản; Tổ chức thăm, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Kạn, năm 2019; Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, năm 2018.… là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 01/10 đến ngày 05/10/2018.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In