Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 20/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành.

Xem tiếp


Ngày 23 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 114/TB-UBND ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại cuộc họp ngày 14 tháng 5 năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 22 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lý Thái Hải ký ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019).

Xem tiếp


Ngày 20/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 784/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 21 tháng 5 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã ký ban hành Thông báo số 112/TB-BCĐ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Xem tiếp


Ngày 20 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lý Thái Hải ký ban hành Quyết định số 790/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 20 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 110/TB-UBND kết luận Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, Trưởng Ban Tổ chức đăng cai Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I, năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 17/5/2019, UBND tỉnh có Công văn số 2611/UBND-XDCB về việc hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 111/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc Ban hành bổ sung danh mục nghề, định mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In