Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018

(Cập nhật lúc: 26/11/2018 10:27:23 )

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc; Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi và cây trồng vụ Đông - Xuân năm 2018 -2019; Nâng cao chất lượng công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.… là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018.

Kế hoạch Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn mùa khô năm 2018 - 2019

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 489/KH-UBND về việc phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn mùa khô năm 2018 - 2019.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành; nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy rừng và những tác hại do cháy rừng gây ra.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 30/4/2019.

Cắm bổ sung biển báo giao thông, chống ùn tắc giao thông đường bộ

Ngày 19/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải ký ban hành Công văn số 6554/UBND-XDCB về việc thực hiện chủ trương cắm biển hạn chế phương tiện theo giờ tuyến ĐT 258 qua nội thị thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

Tại Văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Ba Bể chủ động bố trí nguồn kinh phí để thực hiện; căn cứ các quy định hiện hành, kết quả điều tra, đánh giá thực trạng, chủ động tổ chức cắm biển hạn chế loại phương tiện, mốc giờ cụ thể, đảm bảo tổ chức giao thông đạt được hiệu quả.

Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Ba Bể tổ chức thực hiện và hoàn thiện các thủ tục cắm biển báo theo quy định; rà soát điều chỉnh phân luồng xe khách tuyến cố định góp phần đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực thị trấn.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc

Ngày 19/11/2018, Phó Chỉ tịch tỉnh UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, Trưởng Ban chỉ đạo 389 của tỉnh ký ban hành Công văn số 6561/CV-BCĐ về việc thực hiện Công văn số 10853/VPCP-V.I ngày 08/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Tại văn bản, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tăng cường tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc...

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi và cây trồng vụ Đông - Xuân năm 2018 -2019

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6577/UBND-KT. Tại văn bản, UBND tỉnh yêu cầuSở Nông nghiệpPhát triển nông thônchỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương tăng cường chỉ đạo phòng, chống đói, rét và phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn; UBND các huyện, thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và phân công các thành viên chủ động bám sát địa bàn được phân công, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp, kinh nghiệm, cách làm hay để các người dân biết và áp dụng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi vàcây trồng...

Công nhận và cấp bằng công nhận 02 Trường THCS đạt chuẩn quốc gia

Ngày 21/11/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1980,1981/QĐ-UBND. Tại Quyết định công nhận và cấp bằng công nhận Trường THCS Hoàng Văn Thụ, huyện Chợ Đồn, THCS Yến Lạc huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn quốc gia.

Thời gian công nhận là 05 năm, kể từ ngày ký quyết định công nhận.

Nâng cao chất lượng công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 21/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6647/UBND-THVX về việc thực hiện Công văn số 4213/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tại văn bản UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng khi được giao tham mưu, chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật; các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Bình đẳng giới, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung thực hiện các nội dung đã chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về nâng cao chất lượng công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6685/UBND-NCKSTT. Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Sử dụng kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 để làm cơ sở xác định và có các giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của đơn vị mình, nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Siết chặt kỷ luật công vụ và kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về thái độ ứng xử, những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu… nhất là những công chức, viên chức xử lý hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn, nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính.

Triển khai thi hành Luật Cạnh tranh

Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6697/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 9073/BCT-CT ngày 08/11/2018 của Bộ Công Thương.

Tại văn bản, UBND tỉnh chỉ giao các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Công Thương về thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh theoQuyết định số 1227/QĐ- TTg ngày 24/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6699/UBND-KT. Tại văn bản, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông và hướng dẫn người dân sản xuất, sơ chế, chế biến theo VietGAP, VietGAHP trong chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản và tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trong nông lâm thủy sản, quảng bá nông sản thực phẩm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và lấy mẫu giám sát sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh.

Lý Hiếu (Tổng hợp)

Tin bài mới:


Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:45:46)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:44:10)

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:42:21)

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước( 23/11/2018 16:40:09)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tại cuộc họp Ban Tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội” năm 2018( 23/11/2018 16:27:38)

Công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh( 23/11/2018 16:23:58)

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi và cây trồng vụ đông xuân năm 2018-2019( 23/11/2018 08:17:05)

Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 23/11/2018 08:30:56)

Điều chỉnh, bổ sung tên đơn vị và điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội( 22/11/2018 20:14:18)

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều tại Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước ( 20/11/2018 16:59:42)

Sign In