Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2019

(Cập nhật lúc: 08/07/2019 15:54:33 )

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công điện ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ… là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2019.

Công điện ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Ngày 02/7/2019, Chủ tịch UBND Lý Thái Hải, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh ký ban hành Công điện số 03/CĐ-BCH về việc ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Tại Công điện, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Bắc Kạn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động theo dõi phối hợp chặt chẽ với các địa bàn được phân công phụ trách, triển khai các phương án ứng phó với diễn biến thiên tai; duy trì lực lượng, phương tiện, phối hợp với các địa phương sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với thiên tai theo quy định.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 02/7/2019/UBND tỉnh ban hành Công văn số 3564/UBND-KTTCKT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ.

Tại văn bản, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định; chủ động tham mưu, triển khai thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh.

Triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Ngày 02/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 386/KH-UBND về việc triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch; Hiện đại hóa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan đăng ký hộ tịch ở địa phương; bảo đảm việc kết nối để chia sẻ, cung cấp thông tin cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác …

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã; Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 02/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 388/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Giai đoạn 2018 - 2020: Phấn đấu đến năm 2020 ít nhất 26% trở lên trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 99% trở lên trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó hầu hết trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đến trường; tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm từ 7% trở lên; Đến năm 2020 có 100% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày.

Giai đoạn 2021 - 2025: Phấn đấu đến năm 2025 huy động được ít nhất là 35% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 99trở lên trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường. Tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm từ 15% trở lên; Đến năm 2025 có 100% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày;

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2019.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 389/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc người có công với cách mạng; Các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1131/QĐ-UBND. Tại Quyết định công bố 01 danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

Lý Hiếu (Tổng hợp)

Tin bài mới:


Thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/07/2019 15:24:24)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai đô thị( 08/07/2019 10:40:33)

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025( 08/07/2019 10:29:02)

Thủ tướng ban hành Chỉ thị về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019( 08/07/2019 10:27:11)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp đôn đốc thu ngân sách nhà nước năm 2019( 08/07/2019 10:25:07)

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại buổi kiểm tra thực địa và làm việc với UBND huyện Bạch Thông( 08/07/2019 10:06:20)

Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2025( 08/07/2019 08:46:20)

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh( 08/07/2019 08:37:47)

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn( 08/07/2019 08:36:07)

Phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Kè chống xói lở xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn( 08/07/2019 08:26:19)

Sign In