Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018

(Cập nhật lúc: 19/11/2018 10:02:47 )

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn; Công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018; Tiếp tục chỉ đạo xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh.… là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018.

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1905/QĐ-UBND. Tại Quyết định công bố 71 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung; Bãi bỏ 07 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 04 thủ tục hành chính cấp huyện, 02 thủ tục hành chính cấp xã trong lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏtrong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1906/QĐ-UBND. Tại Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: Cấp tỉnh 02, cấp huyện 02, cấp xã 01; 01 danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn.

Công nhận và cấp bằng công nhận các Trường Mầm non, Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I, mức độ II tại các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1898/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp bằng công nhận Trường tiểu học Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, tiếp đó, ngày 14/11/2018 UBND tỉnh Bắc Kạn công nhận và cấp bằng công nhận các Trường Mầm non: Phương Thông, huyện Bạch Thông; Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn; Huyền Tụng, Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn đạt chuẩn quốc gia mức độ I; công nhận và cấp bằng công nhận Trường Mầm non thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

Thời gian công nhận là 05 năm, kể từ ngày ký quyết định công nhận.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 6416/UBND-XDCB về việc triển khai Chỉ thị số 27/ CT-TTg, Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT về phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Tại văn bản, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, triển khai các nội dung đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực ngành quản lý; tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, đảm bảo theo đúng quy định.

Giao Chi cục Hải quan Bắc Kạn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, triển khai nội dung đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo theo đúng quy định.

Công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1915/QĐ-UBND. Tại Quyết định công bố: Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức; Chỉ số hài lòng theo từng tiêu chí; Chỉ số hài lòng theo từng lĩnh vực đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 .

Tiếp tục chỉ đạo xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6528/UBND-XDCB về việc tiếp tục chỉ đạo xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh.

Tại văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Na Rì và thành phố Bắc Kạn chỉ đạo chấm dứt, phá dỡ hoàn trả mặt bằng của các cơ sở sản xuất lò gạch thủ công trên địa bàn, đặc biệt ngăn chặn hiện tượng tái sản xuất sau khi đã dừng hoạt động.

Giao Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc, giám sát các địa phương thực hiện việc xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh.

Lý Hiếu (Tổng hợp)

Tin bài mới:


Thành lập Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ( 16/11/2018 09:11:48)

Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ( 16/11/2018 09:10:47)

Phê duyệt dự án “Phụ nữ Chợ Đồn phát triển kinh tế hợp tác” ( 16/11/2018 08:19:55)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Chấn chỉnh công tác quản lý đoàn vào có yếu tố nước ngoài đến làm việc tại tỉnh( 16/11/2018 08:16:38)

Công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 ( 15/11/2018 10:34:41)

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 15/11/2018 09:23:07)

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn( 15/11/2018 09:15:37)

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn( 15/11/2018 09:14:34)

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức sự kiện “Tuần lễ sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội năm 2018”( 13/11/2018 08:54:04)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia ( 13/11/2018 08:43:33)

Sign In