Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019

(Cập nhật lúc: 11/03/2019 10:31:17 )

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2019; Kế hoạch xây dựng, đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn… là những văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019

Ngày 05/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1067/UBND-KTTCKT về việc thực hiện Văn bản số 859/BTNMT-TTTNMT ngày 28/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại văn bản, UBND tỉnh Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện văn bản Bộ Tài nguyên và Môi trường số 859/BTNMT-TTTNMT ngày 28/02/2019 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Ngày 06/3/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1098/UBND-NCPC về việc thực hiện Quyết định số 57/QĐ-UBDT ngày 13/02/2019 của Ủy ban Dân tộc.

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu triển khai thực hiện Quyết định số 57/QĐ-UBDT ngày 13/02/2019 của Ủy ban Dân tộc về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc tham mưu, ban hành kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 350/QĐ-UBND. Tại Quyết định công bố 03 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn.

Xếp hạng các trường phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn

Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND về việc xếp hạng các trường phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại Quyết định, UBND tỉnh xếp hạng các Trường phổ thông: Hạng I: 14 trường; Hạng II: 05 trường; Hạng III: 01 trường.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2019

Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2019.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5%, trong đó huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 42%; Số lao động được giải quyết việc làm mới: 5.000 người; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 96%; Tỷ lệ hộ được dùng điện: 97,5%; Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh: 98%.                                      

Đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030

Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1107/UBND-VXNV. Tại văn bản UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 718/QĐ-BYT ngày 25/02/2019 của Bộ Y tế theo đúng quy định; chủ động tham mưu các nội dung cần chỉ đạo, triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền.

Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021”

Ngày 08/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND. Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

Kế hoạch xây dựng, đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 08/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu của Kế hoạch phấn đấu đánh giá đạt trên 70% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

100% xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện các tiêu chí về xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Giao chỉ tiêu đào tạo giáo dục nghề nghiệp, đào tạo sư phạm năm 2019

Ngày 08/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đào tạo giáo dục nghề nghiệp, đào tạo sư phạm năm 2019.

Theo đó, Chỉ tiêu đào tạo giáo dục nghề nghiệp là 6.000 người, trong đó, Trường cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn: Đào tạo Cao đẳng 90 người; đào tạo Trung cấp 260 người; đào tạo Sơ cấp 210 người. Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn: Đào tạo Cao đẳng 60; đào tạo Trung cấp 60 người. Sơ cấp và đào tạo khác 5.320 người thực hiện từ nguồn xã hội hóa, nguồn tuyển sinh của các trường ngoài tỉnh.

Chỉ tiêu đào tạo sư phạm (Trường Cao đẳng Cộng đồng) là 420 người, trong đó, Đào tạo Cao đẳng 320 người, đào tạo Trung cấp 100 người.

Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 08/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm chủ động ngăn chặn, khống chế, giám sát phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với bệnh dịch tả lợn Châu phi.

Xử lý kịp thời ổ dịch khi mới phát hiện, không để lây lan, hạn chế tối đa thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu phi gây ra trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực quản trị điều hành hợp tác xã kiểu mới; năng lực thực hiện phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn gắn với tiêu chí 13 - tổ chức sản xuất, OCOP

Ngày 08/3/2019, UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND. Tại Quyết định phê duyệt Kế hoạch tập huấn với mục đích nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng: Hội đồng quản trị/ ủy viên HĐQT/Ban giám đốc / Kế toán và cán bộ làm công tác liên quan đến tài chính Hợp tác xã....; Hợp tác xã tại xã đạt chuẩn nông thôn mới; Hợp tác xã có sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên năm 2018.

Thời gian tổ chức: Dự kiến tổ chức 02 lớp, các lớp tập huấn, bồi dưỡng tập trung thời gian 6 - 7 ngày/ lớp.

Địa điểm: Tổ chức lý thuyết: Tại thành phố Bắc Kạn; Địa điểm tham quan khảo sát thực tế: Tại các tỉnh bạn có mô hình kinh tế hiệu quả.

Lý Hiếu (Tổng hợp)

Tin bài mới:


Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 11/03/2019 08:35:08)

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 08/03/2019 10:15:23)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng( 08/03/2019 10:14:28)

Hướng dẫn thực hiện thu thập thông tin nhân khẩu đặc thù Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019( 08/03/2019 10:10:38)

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, năm 2019( 08/03/2019 10:07:38)

Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân tỉnh Bắc Kạn( 08/03/2019 10:04:16)

Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/03/2019 09:48:31)

Quy định mới về chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước( 08/03/2019 09:38:21)

Bắc Kạn thành lập Hội Doanh nhân OCOP( 07/03/2019 18:01:06)

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng buổi làm việc tại huyện Pác Nặm( 07/03/2019 18:00:18)

Sign In