Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019

(Cập nhật lúc: 02/12/2019 15:04:54 )

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019; Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2019; Tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020… là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019.

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2347/QĐ-UBND. Tại Quyết định công bố 02 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 02 danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số 86 chỉ tiêu; Phương thức tuyển dụng: Bằng hình thức thi tuyển.

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 đến 16h30 ngày 24 tháng 12 năm 2019.

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức (tầng III), Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, số 152 Đường Trường Chinh thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2019

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6562/UBND-KTTCKT về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ sản xuất các cây trồng vụ đông còn trong khung thời vụ; Giao Sở Nông nghiệp và PTNT cập nhật tiến độ sản xuất và tình hình sinh trưởng, phát triển với những loại cây trồng chính trong vụ đông trên địa bàn, có kế hoạch kiểm tra đôn đốc sản xuất tại các địa phương.

Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6581/UBND-KTTCKT về việc thực hiện Công văn số 1641/TCTL-ATĐ ngày 21/11/2019 của Tổng cục Thủy lợi.

Tại văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố; Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo Công văn số 1641/TCTL-ATĐ ngày 21/11/2019 của Tổng cục Thủy lợi, bảo đảm đúng quy định.

Tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng

Ngày 26/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6599/UBND-KTTCKT về việc tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng.

Tại văn bản, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, đôn đốc bảo đảm thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng.

Tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020

Ngày 26/11/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 670/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), mừng Xuân Canh Tý năm 2020; kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Thông qua chương trình nghệ thuật nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc ta trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ; tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc đón chào Xuân mới Canh Tý năm 2020 tại trung tâm thành phố Bắc Kạn.

Thời gian: 19h30’, ngày 18 tháng 01 năm 2020 (Thứ Bảy).

Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa tỉnh.

Tổ chức thực hiện thu tiền sử dụng đất

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6620/UBND-KTTCKT về việc thực hiện Công văn số 13899/BTC-QLNS ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính.

Tại văn bản, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 13899/BTC-QLNS ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất.

Tăng cường các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn, thiếu nước phục vụ sản xuất mùa khô 2019-2020

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6623/UBND-KTTCKT về việc tăng cường các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn, thiếu nước phục vụ sản xuất mùa khô 2019-2020.

Tại văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị: UBND các huyện, thành phố; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn tổ chức rà soát xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống hạn, thiếu nước mùa khô năm 2019-2020 phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn, nguồn nước, hạn hán, thiếu nước, kịp thời thông báo đến các địa phương và cơ quan liên quan.

Niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã

Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2382/QĐ-UBND. Tại Quyết định UBND tỉnh giao các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện việc niêm yết, công khai 29 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn theo quy định.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6640/UBND-NCPC về việc thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ.

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn nghiên cứu triển khai Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo đúng quy định./.

Lý Hiếu (Tổng hợp)

Tin bài mới:


Đầu tư xây dựng Đài tưởng niệm các liệt sĩ TNXP hy sinh tại hồ Tân Minh, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới( 29/11/2019 16:32:50)

Phê duyệt nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh, mở rộng xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn giai đoạn 2020 - 2030, định hướng đến năm 2040( 29/11/2019 11:03:26)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại buổi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT254( 29/11/2019 09:10:40)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp đôn đốc thu ngân sách nhà nước năm 2019( 29/11/2019 09:08:33)

Thông báo giải quyết các điểm vướng mắc liên quan đến địa giới hành chính tại thành phố Bắc Kạn trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án 513 ( 29/11/2019 09:01:22)

Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 28/11/2019 16:55:44)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương ( 28/11/2019 16:23:33)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ ( 28/11/2019 15:39:40)

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn( 28/11/2019 14:49:30)

Tỉnh Bắc Kạn áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khuyến mại( 28/11/2019 14:30:42)

Sign In