Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 14/03/2019 09:52:18 )

Ngày14/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 237/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức kỹ thuật tạm thời để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, các mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, bổ sung định mức kỹ thuật tạm thời trồng thâm canh cây riềng, cây su su, cây cát sâm; điều chỉnh định mức kỹ thuật tạm thời trồng thâm canh cây hà thủ ô đỏ được UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành tại Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh./.

Nông Cúc

Tin bài mới:


Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô( 14/03/2019 09:49:16)

Những quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công( 14/03/2019 09:48:18)

Kế hoạch Thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù( 14/03/2019 09:25:40)

Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Kạn( 14/03/2019 09:19:28)

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn kỳ 2014 - 2018( 14/03/2019 09:10:10)

Công điện khẩn về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi( 14/03/2019 08:18:52)

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2019( 13/03/2019 09:27:13)

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn( 13/03/2019 09:25:27)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2019( 13/03/2019 09:21:43)

Ban hành Kế hoạch duy trì các mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020”, năm 2019( 13/03/2019 09:15:49)

Sign In