Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Điều chỉnh Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh

(Cập nhật lúc: 08/10/2019 16:17:30 )

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1756/QĐ-UBND điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022.

Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan về tính chính xác của các thông tin, số liệu, mức kinh phí và thời gian được điều chỉnh.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019( 07/10/2019 16:05:17)

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn( 07/10/2019 11:26:11)

Phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe và hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 07/10/2019 11:24:48)

Phê duyệt Phương án đổi mới theo hướng giao quyền tự chủ cho tổ chức, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ( 07/10/2019 10:22:26)

Xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh ( 07/10/2019 10:05:14)

Tăng cường triển khai hiệu quả phát triển logistics trên địa bàn tỉnh( 07/10/2019 10:03:35)

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông ( 04/10/2019 16:22:54)

Bắc Kạn ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019( 04/10/2019 15:59:14)

UBND tỉnh Bắc Kạn giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2019 (đợt 2)( 04/10/2019 10:28:08)

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay( 04/10/2019 08:47:21)

Sign In