Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn Cân đối ngân sách năm 2019 của dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

(Cập nhật lúc: 08/11/2019 14:33:35 )

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa bàn hành Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn Cân đối ngân sách năm 2019 của dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP). Vốn điều chỉnh 1.061 triệu đồng. Trong đó: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn hợp phần 1 - Khôi phục, cải tạo đường địa phương 1.061 triệu đồng; điều chỉnh tăng kế hoạch vốn hợp phần 2 - Xây dựng cầu dân sinh 1.061 triệu đồng.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo kế hoạch vốn đúng quy định hiện hành.     

Chi tiết xem tại đây./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn( 08/11/2019 14:29:58)

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể giai đoạn 2020-2022 ( 08/11/2019 14:29:06)

Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 – 11/4/2020)( 07/11/2019 11:16:43)

Ban hành Kế hoạch triển khai phần mềm Quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ( 07/11/2019 11:14:50)

Kế hoạch thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2019-2020( 07/11/2019 11:10:11)

Phê duyệt dự án “Quyền học tập của em” do Tổ chức Childfund tài trợ( 07/11/2019 11:08:07)

Cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp K27 Bắc Kạn( 07/11/2019 11:00:28)

Tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019( 07/11/2019 10:47:45)

Công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 1398/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.( 07/11/2019 10:42:20)

Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020( 06/11/2019 16:17:01)

Sign In