Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Điều lệ Hội Y - Dược học tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 14/05/2019 16:50:03 )

Ngày 08/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Y - Dược học tỉnh Bắc Kạn.

Hội Y - Dược học tỉnh Bắc Kạn là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người hoạt động trong lĩnh vực y, dược học tỉnh Bắc Kạn, tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, bồi dưỡng, phát huy tiềm năng, trí thức của hội viên góp phần vào sự phát triển của ngành y tế và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Điều lệ Hội Y - Dược học gồm có VIII Chương, 26 Điều đã được Đại hội đại biểu Hội Y - Dược học tỉnh Bắc Kạn khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua ngày 21/01/2019. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội Y - Dược học có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

Hà Lựu

Tin bài mới:


Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn( 14/05/2019 16:49:05)

Kế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019( 14/05/2019 16:40:41)

Cập nhật mã định danh các cơ quan, đơn vị trao đổi văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành năm 2019( 13/05/2019 16:54:52)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019( 13/05/2019 16:44:26)

Ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động cho thiếu nhi hè năm 2019( 13/05/2019 16:08:31)

Thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 13/05/2019 16:07:43)

Ban hành Kế hoạch hành động về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 - 2025( 13/05/2019 16:03:58)

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh( 13/05/2019 09:17:14)

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng( 13/05/2019 08:16:11)

Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng( 13/05/2019 07:59:13)

Sign In