Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đính chính về thể thức và kỹ thuật trình bày tại một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

(Cập nhật lúc: 29/11/2018 09:05:30 )

Ngày 27 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND Đính chính về thể thức và kỹ thuật trình bày tại một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh,như sau:

Tại Điều 2 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 09/2/2017 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế đã ghi là “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký,...” nay đính chính lại thành: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2017,...”.

Tại Điều 2 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải đã ghi là “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành,...” nay đính chính lại thành: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2017,...”.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Minh Hiệp

Tin bài mới:


Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ( 27/11/2018 15:03:18)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018( 26/11/2018 10:27:23)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:45:46)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:44:10)

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:42:21)

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước( 23/11/2018 16:40:09)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tại cuộc họp Ban Tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội” năm 2018( 23/11/2018 16:27:38)

Công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh( 23/11/2018 16:23:58)

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi và cây trồng vụ đông xuân năm 2018-2019( 23/11/2018 08:17:05)

Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 23/11/2018 08:30:56)

Sign In