Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đôn đốc triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

(Cập nhật lúc: 06/12/2018 15:23:24 )

Để việc bố trí, sắp xếp đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo quy định. Ngày 03/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 6838/UBND-NCKSTTHC đôn đốc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 484/HD-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tuyên truyền, phổ biến đến cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể, nhân dân, đặc biệt là những người làm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố về chủ trương tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo, phân công Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách các địa bàn; thành lập Tổ công tác của huyện, thành phố xuống địa bàn để triển khai Hướng dẫn số 484/HD-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cấp xã họp và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hướng dẫn số 484/HD-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời sắp xếp, bố trí lại bộ máy những người hoạt động không chuyên trách ở đơn vị mình đảm bảo đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019.

Thực hiện quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và quyết định bổ nhiệm các chức danh theo quy định của pháp luật.

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) tiến độ thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 đợt 1 trước ngày 15/12/2018; đợt 2 trước ngày 25/12/2018./.

Minh Hiệp

Tin bài mới:


Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn( 30/11/2018 17:02:39)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 30/11/2018 17:01:18)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018( 30/11/2018 16:39:31)

Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019( 30/11/2018 13:51:53)

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 ( 30/11/2018 09:09:39)

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn ( 30/11/2018 09:07:45)

Giao gần 4 tỷ đồng cho huyện Ngân Sơn để thực hiện Chương trình 30a năm 2018( 30/11/2018 09:03:31)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đến ngày 25/12/2018 phải hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước ( 30/11/2018 09:02:32)

Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Bắc Kạn( 30/11/2018 09:00:44)

UBND tỉnh chỉ đạo điều hành thực hiện ngân sách cuối năm 2018( 30/11/2018 08:59:13)

Sign In