Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Giao kế hoạch vốn cho Dự án bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ba Bể, huyện Ba Bể

(Cập nhật lúc: 23/05/2020 10:59:13 )

Ngày 11/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn từ số dư thu hồi vào ngân sách đã được chuyển nguồn sang năm 2020 ngân sách cấp tỉnh cho Dự án bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ba Bể, huyện Ba Bể, với số tiền 431.383.500 đồng.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thanh toán dứt điểm chi phí đền bù GPMB theo phương án đã được UBND huyện Ba Bể phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 28/6/2016; thực hiện quản lý, sử dụng nguồn vốn được giao đúng quy định; lập hồ sơ quyết toán bổ sung gửi cơ quan thẩm tra xem xét trình duyệt quyết toán bổ sung theo quy định.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn( 23/05/2020 10:58:23)

Cấp bổ sung kinh phí để thực hiện khai quật mộ Thanh niên xung phong tại thôn Nà Coóc, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới( 23/05/2020 10:57:34)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020( 23/05/2020 10:56:44)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh( 23/05/2020 10:55:57)

Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 23/05/2020 10:55:20)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo chuẩn bị nội dung xây dựng định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021-2025( 23/05/2020 10:54:18)

Điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, kinh phí đã giao cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn và Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn sang Trường Cao đẳng Bắc Kạn( 23/05/2020 10:53:20)

Cấp kinh phí cho các đơn vị để thu hồi các khoản tạm ứng cho vay ngân sách tỉnh và hoàn trả nguồn cải cách tiền lương theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước( 23/05/2020 10:52:30)

Cấp bổ sung kinh phí cho UBND huyện Chợ Mới để thực hiện hỗ trợ cho đối tượng hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ( 23/05/2020 10:48:39)

Phê duyệt kinh phí giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ (đợt nghỉ 01/5, 01/6 và 01/7 năm 2020)( 23/05/2020 10:47:20)

Sign In