Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 08/11/2019 14:29:58 )

Ngày 05/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2166/QĐ-UBND giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động trong 3 năm 2020 – 2022.

Kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo cho hoạt động thường xuyên của đơn vị năm đầu ổn định năm 2020 là 1.833.000.000 đồng.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định hiện hành, quản lý, sử dụng thanh quyết toán kinh phí được cấp theo đúng quy định./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể giai đoạn 2020-2022 ( 08/11/2019 14:29:06)

Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 – 11/4/2020)( 07/11/2019 11:16:43)

Ban hành Kế hoạch triển khai phần mềm Quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ( 07/11/2019 11:14:50)

Kế hoạch thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2019-2020( 07/11/2019 11:10:11)

Phê duyệt dự án “Quyền học tập của em” do Tổ chức Childfund tài trợ( 07/11/2019 11:08:07)

Cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp K27 Bắc Kạn( 07/11/2019 11:00:28)

Tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019( 07/11/2019 10:47:45)

Công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 1398/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.( 07/11/2019 10:42:20)

Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020( 06/11/2019 16:17:01)

Tăng cường công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ ( 06/11/2019 16:06:26)

Sign In