Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Nhà khách tỉnh Bắc Kạn trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thời kỳ ổn định 2019-2021

(Cập nhật lúc: 08/11/2019 14:34:30 )

Ngày 05/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2164/QĐ-UBND giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Nhà khách tỉnh Bắc Kạn trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và ổn định trong 03 năm từ 2019-2021.

Kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm cho hoạt động thường xuyên của đơn vị năm đầu thời kỳ ổn định (năm 2019) là 399.000.000 đồng.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo Nhà khách tỉnh Bắc Kạn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định hiện hành.

           Trong thời gian ổn định phân loại, trường hợp đơn vị có sự thay đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, nguồn thu của đơn vị có biến động làm thay đổi mức độ tự chủ tài chính thì Nhà khách tỉnh có trách nhiệm báo cáo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét điều chỉnh phân loại lại cho phù hợp./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn Cân đối ngân sách năm 2019 của dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)( 08/11/2019 14:33:35)

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn( 08/11/2019 14:29:58)

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể giai đoạn 2020-2022 ( 08/11/2019 14:29:06)

Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 – 11/4/2020)( 07/11/2019 11:16:43)

Ban hành Kế hoạch triển khai phần mềm Quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ( 07/11/2019 11:14:50)

Kế hoạch thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2019-2020( 07/11/2019 11:10:11)

Phê duyệt dự án “Quyền học tập của em” do Tổ chức Childfund tài trợ( 07/11/2019 11:08:07)

Cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp K27 Bắc Kạn( 07/11/2019 11:00:28)

Tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019( 07/11/2019 10:47:45)

Công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 1398/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.( 07/11/2019 10:42:20)

Sign In