Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 23/05/2020 10:55:20 )

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 2496/UBND-TH ngày 07/5/2020 hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tại công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh; UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung hướng dẫn triển khai thực hiện; Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổng hợp ý kiến, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo chuẩn bị nội dung xây dựng định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021-2025( 23/05/2020 10:54:18)

Điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, kinh phí đã giao cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn và Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn sang Trường Cao đẳng Bắc Kạn( 23/05/2020 10:53:20)

Cấp kinh phí cho các đơn vị để thu hồi các khoản tạm ứng cho vay ngân sách tỉnh và hoàn trả nguồn cải cách tiền lương theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước( 23/05/2020 10:52:30)

Cấp bổ sung kinh phí cho UBND huyện Chợ Mới để thực hiện hỗ trợ cho đối tượng hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ( 23/05/2020 10:48:39)

Phê duyệt kinh phí giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ (đợt nghỉ 01/5, 01/6 và 01/7 năm 2020)( 23/05/2020 10:47:20)

Cấp bổ sung kinh phí để xử lý bom còn sót lại sau chiến tranh tại thôn Bó Pết, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn( 23/05/2020 10:46:25)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của HĐND tỉnh về phân bổ chi tiết vốn vay, vốn viện trợ ( 23/05/2020 10:45:19)

Thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh( 23/05/2020 10:43:19)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh động vật thủy sản( 23/05/2020 10:41:37)

Đồng ý cho điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể( 23/05/2020 10:36:18)

Sign In