Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 08/10/2019 16:25:45 )

Ngày 07/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 566/HD-UBND thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn.

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn bao gồm các nội dung về: Hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; hướng dẫn trình tự, thủ tục miễn nhiệm, bầu, bổ nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; hướng dẫn phương án sử dụng nhà họp thôn, bàn giao cơ sở vật chất và thực hiện các chế độ chính sách. Đồng thời, quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện của các đơn vị có liên quan.

Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nội dung trong Nghị quyết và tiến hành theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

Hà Lựu

Tin bài mới:


Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/10/2019 16:24:37)

Điều chỉnh Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh ( 08/10/2019 16:17:30)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019( 07/10/2019 16:05:17)

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn( 07/10/2019 11:26:11)

Phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe và hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 07/10/2019 11:24:48)

Phê duyệt Phương án đổi mới theo hướng giao quyền tự chủ cho tổ chức, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ( 07/10/2019 10:22:26)

Xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh ( 07/10/2019 10:05:14)

Tăng cường triển khai hiệu quả phát triển logistics trên địa bàn tỉnh( 07/10/2019 10:03:35)

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông ( 04/10/2019 16:22:54)

Bắc Kạn ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019( 04/10/2019 15:59:14)

Sign In