Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn năm 2020

(Cập nhật lúc: 14/02/2020 16:30:36 )

Ngày 12/02/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2020 (tại Kế hoạch số 76/KH-HĐPH).

Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg và các văn bản khác quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Khẳng định vị trí, phát huy vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 được tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các thành viên Hội đồng, các sở, ngành, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của sở, ngành, địa phương; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ngành, đoàn thể, lĩnh vực được giao quản lý để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng; định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan thường trực Hội đồng tỉnh (Sở Tư pháp) theo quy định.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Hà Lựu

Tin bài mới:


Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra( 14/02/2020 16:21:38)

Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện trong thời gian phòng, chống dịch Corona( 14/02/2020 16:18:55)

Phê duyệt khoản viện trợ phi dự án năm 2020 do Tổ chức Kinderhilfe-Cộng hoà liên bang Đức tài trợ( 14/02/2020 16:17:56)

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Quyết định của Bộ Tài chính về danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra( 14/02/2020 16:13:49)

Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện hoạt động đấu giá quyền khai thác 02 mỏ khoáng sản: Mỏ sét Bản Pjạt và mỏ cát sỏi Nà Lát – Vằng Chừn( 14/02/2020 16:12:23)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (nCov)( 14/02/2020 16:11:40)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 14/02/2020 16:07:49)

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 14/02/2020 16:04:23)

Kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 750( 14/02/2020 15:44:25)

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020( 14/02/2020 15:39:17)

Sign In